SAMENWERKING MET ADVOCATENKANTOOR FIORENS

Beste bezoeker,

Met ingang van 1 september 2019 is Advocatenkantoor Meesters opgegaan in advocatenkantoor Fiorens arbeidsrecht & organisatieadvies, gevestigd te (3584 AB) Utrecht, aan de Herculeslaan 24. Ik mag u wel verwijzen naar de website  www.fiorens.nl

U kunt mij bereiken op mijn mobiele telefoonnummer (06-22391869) of het kantoornummer van advocatenkantoor Fiorens (030-2077000). Mijn nieuwe e-mailadres per 1 september a.s. is: martijn.meesters@fiorens.nl.

Met vriendelijke groet,

Martijn Meesters

ARBEIDSRECHT

Een goed gevoel na één of meerdere sollicitatiegesprekken leidt vaak tot een arbeidsovereenkomst. Werkgever en werknemer moeten elkaar ‘mogen’, zij moeten het gevoel hebben met elkaar te kunnen samenwerken. Dat gevoel wordt mede bepaald door de kernelementen van die overeenkomst: de beloning, de functie, het aantal te werken uren en de duur daarvan (bepaalde dan wel onbepaalde tijd). Daar wordt dus aandachtig naar gekeken in geval een geschil ontstaat. Het is dus van groot belang deze elementen goed te beschrijven.