VOORKOMEN VAN GESCHILLEN

U wilt geschillen voorkomen. Dat doet u door duidelijke afspraken te maken die u kunt teruglezen. Die afspraken gaan in de eerste plaats over het product of de dienst die u levert of afneemt en de prijs die daarvoor moet worden betaald. Maar u zult ook willen weten wat u kunt doen als niet op tijd wordt betaald, als de dienst of het product niet voldoet aan de afspraken en of daarvoor wellicht een geldig excuus is, wie aansprakelijk is voor eventuele de schade en zo ja, voor welk bedrag.

Afspraken houden verplichtingen in. Indien voor beide partijen verplichtingen gelden dan spreken we van een contract of wederkerige overeenkomst. Het meest bekende voorbeeld is een koopcontract: de ene partij is verplicht geld te betalen aan de ander en als tegenprestatie levert die ander, bijvoorbeeld, een auto. Welke auto moet worden geleverd tegen welke prijs, wanneer betaling (in termijnen) moet plaatsvinden en wanneer de levering: dit zijn allemaal afspraken die de duidelijkheid ten goede komt en dus ook de kans op irritaties en geschillen doet afnemen. Het op schrift stellen van afspraken is ook het managen van verwachtingen voor nu en in de toekomst.

De vraag is vaak hoever u wilt gaan met het beschrijven van mogelijke voorvallen of risico’s en hoe u daar dan mee wenst om te gaan.