CONTRACTEN

AANBOD EN AANVAARDING

Een overeenkomst komt totstand door het aanbod van de een en de aanvaarding daarvan door de ander. Het aanbod en de aanvaarding zijn eenzijdige rechtshandelingen door een (andere) partij gedaan – een rechtshandeling is een handeling gericht op een rechtsgevolg. Indien de aanvaarding zuiver aansluit op het aanbod dan komt een overeenkomst of contract totstand. Meestal blijkt uit de ondertekening van het contract dat het aanbod is aanvaard. Maar niet altijd komt het tot een schriftelijk contract. Denk aan de de automarkt of de bazaar in Beverwijk. Een aanbod is veelal niet gericht aan een specifiek persoon maar aan een doelgroep: eeen advertentie in een krant of op de internetpagina c.q. het scherm van jouw computer. In dergelijke gevallen is er geen direct contact tussen de aanbieder en de klant, hetgeen tot onduidleijkheid kan leiden over de vraag of aanbod en aanvaarding op elkaar aansluiten.

GERECHTVAARDIGD VERTROUWEN

Indien onduidelijkheid bestaat over het antwoord op de vraag of (bijvoorbeeld) de koper het aanbod heeft aanvaard dan geldt het beginsel van het gerechtvaardigde vertrouwen. Dit beginsel houdt in dat, indien de koper het gerechtvaardigde vertrouwen bij de verkoper heeft gewekt dat hij aan de gedraging van de koper redelijkerwijze de betekenis mocht toekennen dat die zijn aanbod aanvaard heeft, dan kan de koper het gevolg daarvan niet ontlopen: er is een koopovereenkomst totstand gekomen. Dit beginsel werkt voor een ieder die een rechtshandeling verricht, dus ook voor de gedraging of het aanbod van de verkoper.

Een bekend voorbeeld daarvan is het aanbod dat postorderbedrijf Otto in 2007 op haar website plaatste: te koop een lcd tv voor de prijs van € 99,-. Dat nieuws verspreiddde zich snel en velen surfden naar de website van Otto en bestelden zo’n tv. Otto weigerde echter de tv te leveren voor die prijs en stelde zich op het standpunt dat de advertentie of het aanbod niet haar werkelijke wil weergaf: zij wilde helemaal geen tv verkopen voor die prijs, het was een vergissing of een fout, hetgeen een ieder had kunnen begrijpen omdat tv’s niet voor eeen dergelijke lage prijs werden verkocht. De kopers vonden dat er wel een koopovereenkomst totstand was gekomen en eisten dat Otto de tv’s voor het bedrag van € 99,- per stuk zou leveren. De rechter overwoog dat voor het antwoord op de vraag of de kopers Otto aan haar aanbod mochten houden (gerechtvaardigd vertrouwen) alle relevante omstandigheden van belang zijn, in dit geval: de aard van de rechtshandeling (koopovereenkomst), de mogelijkheid tot onderzoek naar de wil van de aanbieder (niet, want verkoop via website );de voor- en nadelen van beide partijen bij die koopovereenkomst (nadelen voor verkoper erg groot); de (on)deskundigheid van de partijen (redelijk geïnformeerde consument heeft kennis van prijs van lcd tv).Op grond van deze omstandigheden overwoog de rechter dat de koper aan het aanbod niet de betekenis mocht toekennen zoals hij had gedaan, namelijk dat Otto de wil had een lcd tv te verkopen voor € 99,-.

PRECONTRACTUELE FASE

NAKOMING

OPSCHORTING

SCHULDEISERSVERZUIM

Van schuldeisersverzuim is sprake indien de schuldenaar niet kan presteren als een gevolg van een omstandigheid die voor risico komt van de schuldeiser.