ONDERNEMINGSRECHT

Als ondernemer heeft u met vele situaties te maken waar regels voor gelden. Het begint met de vorm van uw onderneming: is dat een rechtspersoon (BV of NV), een samenwerkingsverband (vennootschap onder firma of een maatschap) of een eenmanszaak. Welke vorm bij u past wordt meestal bepaald door fiscale spelregels, de wens als privé persoon niet aansprakelijk te worden gesteld en de mate van administratieve verplichtingen.
Voor vragen over het oprichten van een BV of NV is in principe de notaris de aangewezen persoon, omdat de oprichting daarvan bij notariële akte geschied. Dat geldt niet voor de overige ondernemingsvormen. Bij het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten tussen de vennoten of maten kunt u bij ons terecht, maar ook voor de afspraken tussen aandeelhouders onderling (aandeelhoudersovereenkomst).

Daar waar de spelregels tussen de organen van de BV of de NV in de statuten (bij notariële oprichtingsakte) staan vermeld, daar zult u die in de samenwerkingsovereenkomst met uw vennoten of maten zelf moeten bepalen. Het is dus van belang daar goed bij stil te staan, want met name als de samenwerking slecht loopt en wantrouwen opkomt dan is het prettig terug te kunnen vallen op heldere afspraken.

Ondernemen betekent ‘iets gaan doen’ en daarmee zult u bedoelen: uw dienst of product op de markt brengen. Om dat te realiseren maakt u voortdurend afspraken met leveranciers, met werknemers, met comapgnons, met de overheid, met dienstverleners en natuurlijk met uw klanten.

In dat speelveld gebeurd een heleboel en de kunst is dit zo te managen dat dit gaat zoals u wenst. Vanzelfsprekend zult u er niet aan ontkomen om compromissen te moeten sluiten. Advocatenkantoor Meesters staat u graag bij in het realsieren van het door u beoogde ondernemingsresultaat.