WET DEREGULERING BEOORDELING ARBEIDSRELATIES (WET DBA), DE WET DIE DE VAR (VERKLARING ARBEIDSRELATIE) VERVANGT.

 

Voor 1 mei 2016 diende de zelfstandig zonder personeel (zzp-er) een VAR te overleggen aan zijn opdrachtgever om de opdracht te krijgen, omdat de opdrachtgever met die verklaring gevrijwaard was voor een naheffing loonbelasting en werkgeverspremies. Met de wet dba is een dergelijke verklaring niet meer verkrijgbaar.

De gedachte achter deze verandering is dat de VAR in wezen een schijn zekerheid verschafte en dat middels deze wet partijen, de zzp-er en de opdrachtgever, beter bewust worden van de aard van hun relatie (feitelijk een dienstbetrekking of juist niet) en daar ook voor verantwoordelijk zijn (consequenties).

De Belastingdienst geeft dus niet langer een verklaring af,maar laat het aan de zzp-er en de opdrachtgever over hoe zij invulling willen geven aan hun samenwerking (de overeenkomst van opdracht of van onderaanneming). Daar waar partijen twijfelen over welke inhoud zij moeten geven aan die overeenkomst oftewel hun samenwerking, heeft de Belastingdienst modelovereenkomsten gemaakt die van haar website kunnen worden gedwonload. Indien geen van de modelovereenkomsten passend zijn kunnen partijen de door hen zelf opgestelde overeenkomst ter beoordeling voorleggen aan de Belastingdienst. Dit is echter niet verplicht.